Visi & Misi

Visi

Untuk Menjadi Kolej Universiti Antarabangsa yang mempunyai reputasi dalam menyampaikan pengetahuan dan nilai penciptaan.

Misi

Untuk menghasilkan graduan yang berdaya saing dan inovatif dalam bidang sosial, sains dan teknologi kontemporari dengan kemahiran profesional yang baik, hubungan perindustrian yang kukuh dan tanggungjawab sosial untuk memenuhi keperluan dan aspirasi negara serta antarabangsa.