Diploma Perakaunan

KPT / JPS (KR11731) 08/15 (A6505)

Penerangan Program

Kursus ini dibentuk untuk menyediakan pelajar dengan pelbagai kemahiran perakaunan. Tujuan utama kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran kepada pelajar untuk berjaya dalam pekerjaan pertama / beliau dan untuk membina asas kukuh bagi pembangunan kerjaya masa depan dan kemajuan akademik pengajian profesional. Kursus ini juga memberi perspektif global aspek perakaunan profesional dan membangunkan kebolehan intelektual pelajar dan pemahaman konsep bagi kawasan perakaunan yang amat dituntut oleh sektor kewangan dan untuk menghadapi cabaran perniagaan.

 Jangka masa pengajian :

  • (6 Semester)

Syarat Kemasukan:

  • Lulus SPM dengan 3 kredit mana-mana.