Diploma Perbankan Islam

KPT / JPS ( 11733 ) 08 /15 ( A6507 )

Penerangan Program

Program ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang perlu yang akan diambil bekerja dalam sektor-sektor perniagaan awam dan swasta. Oleh itu, program ini adalah direka dan berstruktur untuk mencerminkan jangkaan yang diperlukan oleh industri . Program ini akan membangunkan intelek pelajar , pemikiran yang membina , kesedaran diri , lisan dan kemahiran komunikasi bertulis bersama bidang fungsian pengajian. Diploma menyediakan asas akademik yang kukuh untuk program canggih yang membolehkan pelajar untuk mengamalkan pendekatan antara disiplin . Setelah tamat program ini, pelajar akan mempunyai keyakinan dalam pemahaman mereka , pendekatan dan kemahiran, untuk menganalisis secara kritikal pelbagai isu-isu , konsep dan teori dalam perniagaan dan pengurusan , untuk menyatakan diri mereka dengan jelas dan koheren dalam komunikasi bertulis dan lisan dan bekerja secara bebas atau sebagai satu pasukan.

Jangka Masa Pengajian :

  • (6 Semester)

Syarat Kemasukan :

  • Lulus SPM dengan mana-mana 3 kredit