Diploma in Food and Services

KPT / JPS (R/811/4/0003) 11/15 (A6583)

Penerangan Program

Diploma dalam Makanan dan Perkhidmatan akan menawarkan persekitaran industri makanan yang menyeluruh yang tidak mendedahkan pelajar kepada teori, tetapi juga menekankan "tangan pada pendekatan" untuk meningkatkan peluang pelajar untuk pekerjaan selepas tamat pengajian. Sebagai industri makanan merupakan salah satu industri yang paling pesat berkembang di Asia, terdapat banyak peluang yang menarik dalam mengurus dan membangunkan perniagaan hospitaliti. Pelajar akan membangunkan kemahiran utama dalam komunikasi, pembinaan hubungan dan penyelesaian masalah. Kemahiran ini bukan sahaja akan membantu pelajar untuk memulakan kerjaya mereka tetapi juga menyediakan pembelajaran sepanjang hayat.

Jangka Masa Pengajian :

  • (6 Semester)

Syarat Kemasukan :

  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 kredit ATAU
  • Lulus Sijil Kemahiran MARA (SKM) Tahap 3 dengan 1 kredit dalam SPM