Diploma Pengurusan Hotel

KPT / JPS (R/811/4/0004) 10/15 (A6584)

Penerangan Program

Kursus tahap diprogramkan disesuaikan untuk menghasilkan graduan yang serba boleh yang bebas dan boleh dipasarkan dengan potensi untuk menjadi profesional dalam industri pelancongan. Kursus ini akan membolehkan pelajar memahami perspektif lembaga pelancongan dan bidang berkaitan seperti E-Pelancongan, Eko-pelancongan, Pemasaran Pelancongan dan keusahawanan di samping isu-isu yang memberi kesan kepada industri pelancongan. Kursus ini juga mendedahkan pelajar dengan pengalaman kerja latihan dalam industri pelancongan yang menawarkan melalui pengalaman sebenar.

Jangka Masa Pengajian :

  • (6 Semester)

Syarat Kemasukan :

  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 kredit ATAU
  • Lulus Sijil Kemahiran MARA (SKM) Tahap 3 dengan 1 kredit dalam SPM