BBA (Hons) Perbankan

KPT / JPS ( KR11751 ) 01/ 16 ( A6028 )

Penerangan Program 

BBA (Hons ) Kursus Perbankan dibangunkan untuk melahirkan graduan dalam bidang perbankan. Objektif pembelajaran am BBA ( Hons) perbankan adalah untuk berjalan pelajar mengaplikasikan pengetahuan mereka secara kontekstual dan konsep dalam enam bidang teras pentadbiran dan pengurusan perbankan. Enam kawasan teras sistem kewangan , operasi bank , pengurusan kredit, keselamatan perbankan , perbankan antarabangsa dan pengurusan strategik bagi institusi kewangan.

Kandungan program juga didapati dari bidang perakaunan, ekonomi undang-undang , kewangan, pengurusan dan pemasaran. Proses pembelajaran menggalakkan pembangunan kemahiran interpersonal dengan memberikan pelajar kepada pelbagai kumpulan yang pengkhususan perbankan dan memerlukan mereka untuk mempunyai kefahaman yang lengkap industri perbankan.

Jangka Masa Pengajian :

  • 6 Semester

Syarat Kemasukan :

  • Lulus STPM atau STAM dengan 2 pengetua, ATAU
  • Lulus Diploma dalam bidang berkaitan ATAU
  • Lulus program Asasi / Matrikulasi