Doktor Pentadbiran Perniagaan

KPT/JPS(R/340/3/0097)09/15 (A7842)

OBJEKTIF:

Program ini direka khas untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang kaya untuk profesional yang bercita-cita untuk mengejar kelayakan pascasiswazah dan masalah dipertingkatkan kemahiran menyelesaikan & kepakaran penyelidikan maju.

jangka masa:

  • 3 - 7 tahun

Syarat Kemasukan:

  • Memiliki Ijazah Sarjana dalam mana-mana disiplin

Penilaian :

  • Kajian Kes, Pembentangan, Peperiksaan, Perundingan Projek, Tesis, Disertasi.

Kaedah Penghantaran:

  • Kuliah, Kajian Kes, Pembentangan, Perundingan Kerja dan Penyelidikan Akademik