Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)

Penerangan Program

Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian ) adalah program profesional yang menyediakan pelajar untuk berkhidmat industri sebagai akauntan bertauliah. Dengan latihan profesional selepas layak, graduan boleh bercita-cita untuk menjadi ahli badan-badan perakaunan profesional dibezakan. Program ini direka untuk memenuhi objektif berikut:

Untuk melengkapkan graduan dengan pengetahuan dan kemahiran perniagaan perakaunan serta untuk membangunkan sikap profesional untuk kerjaya yang mencabar.
Untuk menghasilkan graduan yang mampu untuk menganalisis masalah perakaunan secara profesional dan beretika .
Dalam persekitaran pembelajaran yang kondusif dan fleksibel Twintech , pelajar akan dapat memperolehi pengetahuan dan kemahiran dalam pelajaran perakaunan dan juga membangunkan sikap profesional untuk kerjaya yang mencabar. Program ini memberikan pengetahuan bunyi prinsip konsep teras perakaunan , bersama-sama dan analisis pelbagai penyata kewangan korporat. Sementara itu, graduan membangunkan pemahaman profesional dalam bidang-bidang seperti kewangan, perakaunan , pengauditan , pengurusan dan cukai.

Jangka masa pengajian :

  • 8 Semester

Syarat Kemasukan :

  • Lulus STPM atau STAM dengan 2 prinsipal
  • Lulus Diploma dalam bidang berkaitan adalah ATAU
  • Lulus Yayasan / Program ​​Matrikulasi ;