Sarjana Pentadbiran Perniagaan

KPT / JPS (KR11402) 04/15 (A6027)

Objektif :

Program ini direka bagi mereka yang mencari untuk memajukan kerjaya mereka dalam perniagaan dan pengurusan. Bagi mereka yang telah pun memulakan kerjaya mereka, program ini menawarkan peluang untuk mencerminkan pengalaman pengurusan mereka dan meluaskan pengetahuan mereka dalam bidang-bidang baru.

Subjek yang ditawarkan:

 • Gelagat Organisasi
 • Pengurusan Strategik
 • Kaedah Penyelidikan
 • Ekonomi untuk Pengurus
 • Keusahawanan
 • Pengurusan Kewangan
 • Sistem Maklumat Pengurusan
 • Etika dan Tanggungjawab Sosial
 • Pengurusan Pasaran

  Jangka Masa Pengajian :

 • 1 ½ - 2 Tahun

  Syarat Kemasukan :

 • Lulus Ijazah dalam mana-mana disiplin

Penialaian:

 • Kajian Kes, Pembentangan, Peperiksaan, Perundingan Projek, Tesis, Disertasi

Mod Penghantaran :

 • Kuliah, Kajian Kes, Pembentangan, Perundingan Kerja dan Penyelidikan Akademik