Yayasan untuk Perniagaan

KPT / JPS (KR11247) 03/15 (A2407)

Penerangan Program

Kursus ini distrukturkan melalui modul yang berkaitan untuk pengurusan, statistik, perakaunan, kewangan dan sains komputer. Kursus ini dibentuk untuk menyediakan pelajar dengan kemarahan asas untuk Perniagaan andSciences. Tujuan utama kursus ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang memahami kemahiran bagi pelajar untuk berjaya. Kursus ini juga memberi bakal aspek profesional global dan oleh itu keupayaan pelajar intelektual dan pemahaman konsep dalam pelbagai bidang yang sangat dibahagikan oleh industri.

Jangka Masa Kajian :

  • 3 semester

Syarat Kemasukan :

  • SPM dengan mana-mana 5 kredit termasuk lulus BM dan BI; atau yang setara.